PERSPEC✝IVA I 2003 nr 1 (1)

PERSPEC✝IVA I 2003 nr 1 (1)

Wprowadzenie Redaktora

Do rąk Czytelników oddajemy pierwszy numer czasopisma Perspectiva – Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne. Tytułem nawiązujemy do słynnego dzieła Witelona, w którym m.in. zawarł pogląd dotyczący sposobów rozróżniania światła boskiego (lumen divinum) od światła naturalnego (lumen naturale). Obok znaczenia historycznego, zawsze rzutującego na czasy obecne i przyszłe, tytuł Perspectiva ukrywa także inną konotację. Chodzi zwłaszcza o „perspektywiczną metodę” uprawiania nauki. Jesteśmy głęboko przekonani, że w dobrze postawionych pytaniach naukowych kryje się jednocześnie perspektywa prawdziwych rozwiązań. Niniejszy numer zawiera jedenaście artykułów. O kolejności ich prezentowania zadecydowała – z jednej strony – zasada wprowadzająca klasyczny podział teologii oraz z drugiej, stopień szczegółowości poruszanych zagadnień. W ten zbiór artykułów wkomponowane zostały dwa wykłady, które zostały wygłoszone 2 czerwca 2002 roku w Krzeszowie, podczas okolicznościowego sympozjum, jakie zostało zorganizowane z okazji piątej rocznicy pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy oraz 760-lecia fundacji Krzeszowa. Mamy nadzieję, że zainaugurowany w legnickim środowisku teologicznym druk tej publikacji, zaowocuje gorliwszym rozpoznawaniem dróg prowadzących do prawdy i ukochania samej uosobionej Prawdy – Jezusa Chrystusa, który jest upragnioną i najwłaściwszą Perspektywą każdego człowieka.

Ks. Bogusław Drożdż 
Redaktor

Legnica, dnia 1 stycznia 2003 roku,
w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Artykuły

Ks. Stanisław Kusik

Legnica – miasto biskupie Diecezji Legnickiej

Henryk Dziurla
Udzial Cystersów w kształtowaniu kulturowego obrazu Śląska czasów nowożytnych

Ks. Kazimierz Dola
Krzeszów cysterski – Krzeszów benedyktyński (1242-1946)

Ks. Władysław Bochnak
Księżna Anna Śląska (1204-1265) – żona, matka, synowa i regentka (Część I)

Ks. Jan Klinkowski
Jezus objawia swoje posłannictwo na tle liturgii święta Namiotów (J 7, 1 – 9, 14)

Ks. Leopold Rzodkiewicz
Dialog chrześcijaństwa z kulturą antyczną w świetle encykliki Fides et ratio Jana Pawła II

Ks. Radosław Kisiel
Wokół encyklik Jana Pawła II

Piotr Liszka CMF
Pochodzenia w Bogu według Tradycji greckiej

Ks. Bogdan Ferdek
Mądrość jako tytuł chrystologiczny

Ks. Bogusław Drożdż
Płaszczyzna teologicznych podstaw duszpasterstwa

Ks. Marek Korgul
Wybrane aspekty katechezy integralnej w Directorium Catechisticum Generale (1997)


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

Adriano Zanacchi – Convivere con la pubblicita; Torino 1999
(Ks. Waldemar Wesołowski)

(Red.) H. Bürkle – Die mission der Kirche, Paderborn 2002
(Ks. Bogdan Ferdek) 

Kazimiera Jaworska – Etos społeczeństwa polskiego doby saskiej w świetle ówczesnych kazań, Legnica 1999 
(Paweł Kopeć)

Marek Jędraszewski – Filozofia i modlitwa, Poznań 2001
(Ks. Bogusław Drożdż)

G.C.Bottini – Jakub i jego list. Wprowadzenie, Jerusalem 2000 
(Marian B. Arndt OFM) 

Gian Franco Poli, Marco Cardinali – Komunikacja w perspektywie teologicznej. Refleksje na temat aspektów
(Ks. Waldemar Wesołowski) 

O. Benedykt Huculak OFM – O boskim pocieszeniu za sprawą Najświętszej Dziewicy. W czterdziestolecie Jej Świątyni w Leżajsku, Kalwaria Zebrzydowska 2001
(Piotr Liszka CMF) 

Ks. Władysław Bochnak – Religijne stowarzyszenia i bractwa katolików świeckich diecezji wrocławskiej od XVI wieku do 1810 roku, Legnica 2000
(Paweł Kopeć)

Ks. Ignacy Dec – Siejba słowa, Tom VI: W hołdzie Matce i Królowej
(Ks. Bogusław Drożdż)

Ks. Ignacy Dec – Siejba słowa, Tom VII: Ku integralnej prawdzie
(Ks. Bogusław Drożdż)

(Red.) Ks. Ryszard Kamiński – Teologia pastoralna, Tom I: Teologiapastoralna fundamentalna
(Ks. Bogusław Drożdż) 

Antoni Kazimierz Dudek OFM – Władysław Edward Schneider (1833-1919) śląski misjonarz w Ziemi Świętej, Wrocław 2002
(Ks. Tomasz Błaszczyk) 

(Red.) Bp Stefan Regmunt, Ks. Bogusław Drożdż – W trosce o wiarę. Dziesięciolecie Diecezji Legnickiej, Legnica 2002
(Ks. Marek Mendyk)