PERSPEC✝IVA II 2003 nr 1 (02)

PERSPEC✝IVA II 2003 nr 1 (02)

Wprowadzenie Redaktora

„Stosownie do swojej godności wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, to znaczy istotami obdarzonymi rozumem i wolną wolą, a przeto wyposażonymi w osobistą odpowiedzialność, przez własną naturę są przynaglani i moralnie zobowiązani do poszukiwania prawdy – przede wszystkim religijnej. Są też zobowiązani do przylgnięcia do poznanej prawdy oraz porządkowania całego swego życia według jej wymagań” (DWR 2).
Już po raz drugi, a pierwszy w 2003 roku periodyk Perspectiva wpisuje się w przypomniane wyżej słowa z soborowej Deklaracji o wolności religijnej. Poszukiwanie prawdy, zwłaszcza religijnej jako fundamentalnej, rzuca światło na naturalną dążność człowieka poczynając od znamiennego dla ludzi pytania: dlaczego? Meritum czasopisma stanowi szesnaście artykułów oraz dwanaście recenzji i omówień. Prezentacja artykułów rozpoczyna się od rozpraw historycznych o wątkach religijnych i estetycznych, następnie wchodzą w problematykę filozoficzną podmiotu, miłości i przyjaźni. Artykuły teologiczne otwierają zagadnienia czerpiące metodą egzegetyczną z Biblii. Po nich idą treści dogmatyczne i na końcu z zakresu teologii pastoralnej w aspekcie myśli formacyjno-ascetycznych oraz problematyki międzyludzkiej komunikacji. 
Niniejsza publikacja wychodzi w czasie, kiedy Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy obchodzi dziesiątą rocznicę jego erygowania przez Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka. Tym sposobem Perspectiva dołącza swój głos do hymnu wdzięczności, jaki rozbrzmiewa harmonią różnych dźwięków komponowanych przez środowisko diecezjalne Kościoła legnickiego. Jest to wdzięczność wobec Boga oraz ludzi, którzy seminarium duchowne darzą życzliwością, modlitewnym wsparciem i wszechstronną pomocą.

Ks. Bogusław Drożdż 
Redaktor

Legnica, dnia 27 czerwca 2003 roku, 
w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.


Artykuły

Ks. Jacek Biernacki
Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa w diecezji legnickiej w latach 1996-1997

Ks. Tomasz Błaszczyk 
Wpływ hermezjanizmu i güntherianizmu na Wydział Teologii Katolickiej we Wrocławiu

Ks. Władysław Bochnak 
Księżna Anna Śląska (1204-1265) – żona, matka, synowa i regentka (Część II) 

Ks. Dariusz Danilewicz 
Owoce nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej w Diecezji Legnickiej 

Paweł Kopeć 
Życie i twórczość poety Józefa Baki SI (1707-1780) 

Andrzej Kozieł 
Słowo o malarskim wystroju tzw. Pawilonu Opata w Betlejem koło Krzeszowa

Lilla Barbara Paszkiewicz 
Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1945-1948 w świetle londyńskiego „Jutra Polski”

Ks. Jan Balbus CM 
Filozofia podmiotu u progu XXI wieku

Ks. Bogusław Drożdż 
Miłość jest społeczna. Studium z filozofii miłości

Ks. Jan Pazgan 
Przyjaźń w refleksji filozoficznej 

Ks. Sławomir Jan Stasiak 
Modalność czasownika w języku hebrajskim (Modalitŕ del verbo nella lingua ebraica. Alcuni aspetti ed esempi dai libri di Giobbe e dei Proverbi)

Ks. Bogdan Ferdek 
Miłosierdzie Boże jako źródło usprawiedliwienia grzesznika

Ks. Mariusz Majewski 
Używanie napojów alkoholowych zagadnieniem moralnym. Przyczynek do duszpasterstwa trzeźwości.

Ks. Wiesław Przygoda 
Troska prezbiterów o rozwój działalności charytatywnej Kościoła

Ks. Waldemar Wesołowski 
Elementy edukacji dzieci do krytycznego odbioru reklamy telewizyjnej (Elementi di educazione dei preadolescenti alla lettura critica della pubblicitŕ televisiva nella proposta di educazione ai media) 

Ks. Włodzimierz Wołyniec 
Co mi przeszkadza być Kościołem?


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

Barbara Rozen – Działalność katechetyczna ks. Józefa Wojtukiewicza w latach 1937-1989, Olsztyn 1999
(Ks. Marek Korgul) 

(Red.) Ks. Stanisław Kowalczyk – Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2002
(Ks. Tomasz Czernik) 

Ks. Jan Adamarczuk – Historia rzymsko-katolickiej diecezji pińskiej w latach 1925-1939, Wrocław 2002
(Ks. Mieczysław Kogut) 

Ks. Mariusz Rosik – Judaizm u początków ery chrześcijańskiej, Wrocław 2003
(Ks. Jan Klinkowski)

Maria Jarema – Monografia Krzyża Pomnika Jubileuszowego i Przełomu Tysiąclecia, Lubań 2002
(Ks. Mieczysław Kogut)

Ks. Grzegorz Szamocki – Motyw bramy w Nowym Testamencie. Przyczynek do teologii biblijnej, Pelplin 2001
(Ks. Jan Klinkowski) 

Ks. Jan Sochoń – Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Ks. Jan Sochoń, Lublin 2002
(Ks. Radosław Kisiel) 

Gianfranco Bettetini, Armando Fumagalli – To, pozostaje z mediów. Wskazówki dla etyki komunikacji (Quel che resta dei media. Idee per un’etica della comunicazione), Milano 2000
(Ks. Waldemar Wesołowski)

Ks. Piotr Nitecki – Rozpoznawać znaki nowych czasów. Nad przesłaniem Jana Pawła II po Wielkim Jubileuszu Chrześcijaństwa, Warszawa 2002
(Ks. Bogusław Drożdż)

Karol Wojtyła – Rozważania o istocie człowieka, Warszawa 2003
(Ks. Radosław Kisiel)

Tomasz Dereziński – Urzeczywistnianie się Kościoła uniwersalnegow Kościele partykularnym w świetle literatury posoborowej, Lublin 2002
(Ks. Bogusław Drożdż) 

Ks. Eugeniusz Mitek – W kręgu katolickiej pedagogiki, Wrocław 2003
(Ks. Wiesław Haczkiewicz)