PERSPEC✝IVA III 2004 nr 1 (04)

PERSPEC✝IVA III 2004 nr 1 (04)

Wprowadzenie Redaktora

Kończy się pierwsze półrocze 2004 roku i zarazem dobiegł finiszu kolejny już rok akademicki 2003/2004. Naukowym, ale też i obfitym w przeżycia duchowe wydarzeniem minionego już roku akademickiego, był zorganizowany przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej Kongres Różańcowy. Odbył się on w dniach od 2 do 4 października 2003 pod hasłem „Kontemplować Chrystusa z Maryją”. Zwołany on został przez Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka, z myślą uczczenia ogłoszonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II Roku Różańca Świętego, a także dla pogłębienia osobistej i wspólnotowej modlitwy różańcowej. Cykl wykładów w drugim i trzecim dniu Kongresu zaprezentowali: ks. prof. Józef Kudasiewicz – wykład pt. Tajemnice Światła – teologia i życie; o. dr Kazimierz Pęk MIC – Znaczenie dla odnowy pobożności maryjnej; ks. prof. Józef Swastek – Kontemplacja życia Jezusa Chrystusa i Matki Bożej przez rozważanie tajemnic różańcowych w świetle Listu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II. Ten ostatni wykład zamieszczamy w tym numerze naszego czasopisma teologiczno-historycznego Perspectiva.
W tym roku Kościół powszechny obchodzi 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Mając na względzie ten szlachetny jubileusz publikujemy w naszych Studiach artykuł ks. dra hab. Bogdana Ferdka poświęcony bezpośrednio merytorycznej reinterpretacji tego maryjnego dogmatu.
Czwarty numer legnickich Studiów składa się z osiemnastu artykułów, które zostały przyporządkowane do pięciu następujących obszarów poszukiwań naukowo-badawczych: zagadnienia biblijne, z teologii dogmatycznej i duchowości, z zagadnień moralno-społecznych, z teologii praktycznej oraz z historii Kościoła. Druga część periodyku poświęcona recenzjom i omówieniom, zawiera jedenaście pozycji. Pośród nich znajduje się recenzja autorstwa wybitnego człowieka nauki – ks. prof. Stanisława Kowalczyka.
Wyrażamy wdzięczność tym wszystkim Autorom artykułów i recenzji, którzy zdecydowali się na publikacje swoich materiałów w naszym teologicznym półroczniku legnickiego środowiska. Dziękujemy również tym Osobom, którzy dołożyli swój trud i serce w różne prace redaktorsko-wydawnicze. Bez Ich udziału te Studia nie mogłyby powstać. Mamy świadomość młodości i braku doświadczenia w podjętym dziele, dlatego tym bardziej otwieramy się na wsparcie i podpowiedzi zarówno w zakresie naukowym i redakcyjnym, jak i promocyjno-popularyzatorskim.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 29 czerwca 2004 roku, w uroczystość 
św. Apostołów Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

Artykuły

ZAGADNIENIA BIBLIJNE

Ks. Andrzej S. Jasiński OFM 
Wystąpienie proroka Ezechiela na tle zbliżającego się upadku Jerozolimy

Ks. Jan Klinkowski 
Geneza i rozwój kalendarza koptyjskiego

Ks. Mariusz Rosik
Marek i Mateusz o Kościele i synagodze

Z TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I DUCHOWOŚCI

Ks. Bogdan Ferdek 
Próby reinterpretacji dogmatu o Niepokalanym Poczęciu

Ks. Jarosław Lipniak 
Teologia powszechnego apostolstwa w świetle pism św. Wincentego Pallottiego – prekursora Akcji Katolickiej 

Ks. Andrzej Siemieniewski 
Jan Paweł II o Eucharystii: „Prawda i życie” 

Ks. Józef Swastek 
Kontemplacja życia Jezusa Chrystusa i Matki Bożej przez rozważanie tajemnic różańcowych w świetle Listu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II

Z ZAGADNIEŃ MORALNO-SPOŁECZNYCH

Ks. Jan Pazgan 
Godność, wolność i prawa człowieka

Ks. Grzegorz Sokołowski 
Bezrobocie w świetle społecznego nauczania Konferencji Episkopatu Polski 
(La disoccupazione alla luce della lettera sociale della Conferenza Episcopale di Polonia) 

Anna Sutowicz 
Christianitas jako ideał wychowawczy

Ks. Bogusław Wolański 
Bezrobocie jako wyzwanie dla Kościoła w Polsce

Ks. Tadeusz Żurek 
Medyczno-psychologiczne aspekty alkoholizmu

Z TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Ks. Stanisław Araszczuk 
Główne myśli Wprowadzenia do Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii

Ks. Bogusław Drożdż 
Internet w duszpasterstwie Kościoła. Próba sformułowania zasad

Z HISTORII KOŚCIOŁA

Ks. Jacek Biernacki 
Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w diecezji legnickiej

Ks. Władysław Bochnak 
Księżna Anna Śląska (1204-1265) – żona, matka, synowa i regentka (Część III)

Kazimiera Jaworska 
Życie i działalność duszpasterska ks. Adama Szczepana Łańcuckiego w latach 1945-1961

Ks. Stanisław Kusik 
Życie religijne w Strzegomiu w latach 1945-1989


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

Gertrud Widmann – Die Bilder der Bibel von Sieger Köder.Erschliessende und mediative Texte, Ostfildern 2003, ss. 230
(Ks. Marek Mendyk) 

Ks. Władysław Kret – Dzieje parafii świętych Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie w latach 1949-1989,Warszawa 2003, ss. 494 
(Ks. Mieczysław Kogut) 

Vittorio Possenti – Filozofia po nihilizmie, Lublin 2003, ss. 108
(Ks. Radosław Kisiel)

Ks. Józef Mandziuk – Historia Kościoła katolickiego na Śląsku.Średniowiecze. T. I, cz. 1: do 1302 r., Warszawa 2003, ss. 377 
(Kazimiera Jaworska)

Ks. Tomasz Czernik – Koncepcja człowieka i społeczności George’a Santayany. Studium antropologiczno-społeczne,Legnica 2004, ss. 282 
(Ks. Stanisław Kowalczyk)

Ks. Zygmunt Zieliński – Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003, ss. 494 
(Paweł Kopeć) 

Grzegorz Wielki – Księga reguły pasterskiej, Kraków 2003, ss. 328 
(Ks. Bogusław Drożdż)

Red. Ks. Piotr Tomasik – Rodzina – szkoła – Kościoł. Korelacja i dialog, Warszawa 2003, ss. 185 
(Ks. Marek Mendyk)

Ks. Józef Mandziuk – Sakralna sztuka gotycka na Śląsku, Wrocław 2003, ss. 115 
(Ks. Mieczysław Kogut )

Piotr Sztompka – Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, ss. 653 
(Ks. Tomasz Czernik) 

Św. Tomasz z Akwinu – Summa contra gentiles.Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi. T. I, Poznań 2003, ss. 608 
(Paweł Kopeć)