PERSPEC✝IVA IV 2005 nr 2 (07)

PERSPEC✝IVA IV 2005 nr 2 (07)

Wprowadzenie Redaktora

„W blasku Chrystusa zmartwychwstałego, 2 kwietnia roku Pańskiego 2005, o godzinie 21.37 wieczorem, gdy sobota dobiegała kresu i w liturgii rozpoczął się już Dzień Pański w Oktawie Wielkanocy, Niedziela Bożego Miłosierdzia, umiłowany Pasterz Kościoła Jan Paweł II przeszedł z tego świata do Ojca. Jego odejściu towarzyszyła modlitwa całego Kościoła, zwłaszcza młodzieży. Jan Paweł II był 264. papieżem. Pamięć o Nim pozostaje w sercu Kościoła i całej ludzkości.”

„L’Osservatore Romano” 26/2005 nr 5 s. 22

„Pozostawione nam głębokie, ewangeliczne nauczanie Jana Pawła II powinno być przedmiotem naszej refleksji osobistej i społecznej, winniśmy je rozważać i często pochylać się nad nim, zwłaszcza w małych i większych wspólnotach, na katechizacji w szkole, w ramach katechezy rodzinnej, w organizacjach odpowiedzialnych za życie społeczeństwa.”

Słowo pasterskie bp. Tadeusza Rybaka i bp. Stefana Cichego
po pogrzebie Ojca Świętego Jana Pawła II
„Legnickie Wiadomości Diecezjalne” 14/2005 nr 2 s. 69

W 2005 roku mija 40 lat od zakończenia Soboru Watykańskiego II – największego wydarzenia w Kościele katolickim XX wieku. Dzisiejsze nauczanie Kościoła nieustannie odnajduje swe źródło w szesnastu dokumentach przygotowanych przez ten duszpastersko i ekumenicznie otwarty na świat Sobór. Legnicki periodyk naukowy „Perspectiva” stale, ale i w różny sposób czerpie z soborowego dziedzictwa, które dotyczy wszystkich obszarów życia kościelnego. W tym dziedzictwie nasze publikacje odkrywają konieczne światło i inspirację oraz niezbędne kryteria dla uporządkowania myśli i jej pogłębienia. Obecny, siódmy już numer naszego czasopisma na ponad 320 stronach zamieszcza szesnaście artykułów oraz trzynaście recenzji i omówień. Dotykane przez nie treści rozprowadzane są po teologicznych, filozoficznych i historycznych przestrzeniach zawiązującej się refleksji naukowej, a swoim aspektem teoretycznym i praktycznym próbują pozytywnie wpływać na kształtujące się ludzkie postawy, jak i chrześcijańskie wzory kulturowe. Mamy nadzieję, że prezentowany materiał zostanie dobrze odebrany przez czytelników, którzy z mniejszą bądź większą pasją interesują się rozwojem usystematyzowanych rozważań.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 1 stycznia 2006 r.,

w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Artykuły

Ks. Tomasz Błaszczyk 
XIX-wieczne dzieła miłości we Wrocławiu na przykładzie działalności charytatywnej towarzystwa św. Wincentego A Paulo w parafii św. Maurycego

Ks. Dominiki Drapiewski 
Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza z Akwinu 

Ks. Bogusław Drożdż 
Początki teorii alienacji 

Ks. Bogdan Ferdek 
Chrystus i Jego Kościół – teologiczny temat życia Dietricha Bonhoeffera jako podstawa chrystologii solidarności 

Ks. Jan Klinkowski 
Jezusowa proklamacja wspólnoty Kościoła 

Ks. Marek Kluwak 
Rocznica poświęcenia Kościoła w dniu dedykacji 

Ks. Mieczysław Kogut 
Ślężański klasztor 

Danuta Kreft 
Człowiek a kultura 

Ks. Mariusz Majewski 
Świętość powołaniem Kościoła 

Ks. Andrzej Małachowski 
Kardynał Mikołaj z Kuzy – w perspektywie Heliocentryzmu 

Ks. Eugeniusz Mitek 
Warunki powodzenia katechezy w szkolnym środowisku 

Edmund Robek SAC 
Powołanie chrześcijanina do modlitwy nieustannej w życiu codziennym 

Ks. Zbigniew Waleszczuk
Biskup Wilhelm E. Ketteler – wielki poprzednik Leona XIII 

Alfreda Walkowska 
Życie i działalność św. Hildegardy z Bingen (1098-1179)

Ks. Wiesław Wenz 
Recepcja norm prawa powszechnego o szafarzu sakramentu chrztu świętego w prawie partykularnym wybranych synodów diecezjalnych w Polsce

S.M. Miriam Zając CSSE
Stosunek władz PRL do zgormadzenia sióstr Elżbietanek 


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

Boris Bobrinskoy – Życie liturgiczne, Warszawa 2004, ss. 150
(Ks. Jarosław M.Lipniak) 

Hugolin Langkammer – Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia bibilijna Starego i Nowego Testamentu, Rzeszów 2004, ss. 509
(Ks.Mariusz Rosik) 

Kazimiera Jaworska – Życie i działalność duszpasterska ks. Adama Szczepana Łańcuckiego w latach 1945 – 1961, Legnica 2004 ss. 226-239
(Ks. Władysław Bochnak)

Klaus Berger – Widerworte. Wieviel Modernisierung vertragt Religion?, Leipzig 2005, ss. 176
(Ks. Janusz Misiewicz) 

Ks. Andrzej Jaśko – Jezus i jego rodzina. Wykład do studium o posłannictwie uczniów w kontekście pokrewieństwa z Jezusem w Ewangelii wg św. Marka, Romae 2002, ss. 191 
(Ks. Mariusz Rosik)

Ks. Andrzej Siemieniewski – Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła, Wrocław 2005, ss.196 
(Ks. Jarosław M.Lipniak)

(Red.) Ks. Grzegorz Wejman – Kościół rzymsko – katolicki na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2005, Szczecin 2005, ss.192 
(Ks. Mieczysław Kogut)

Ks. Władysław Kret – Dzieje parafii Świętych Wojeciech i Stanisława w Rzeszowie w latach 1949 – 1989, Biecz 2004, ss. 383 
(Ks. Tomasz Błaszczyk)

Manuel Castells – Das Informationszeitalter, Bd. I-III, Opladen 2002, ss. 1402 
(Ks. Zbigniew Waleszczuk)

Philipp Steger – Abschied vom katholischen Land? Polens Kirche nach dem Kommunismus, Wien 2001, ss. 282 
(Ks. Zbigniew Waleszczuk)

Piotr Jaroszyński – Metafizyka i sztuka, Radom 2002, ss. 243 
(Danuta Kreft)

Roman Skarżyński – Struktura organizacyjna Kościoła i życie religijne wiernych okręgu drezdeneckiego w latach 1945-1992, Wrocław 2005, ss.258
(Ks. Mieczysław Kogut)

Piotr Jaroszyński – Spór o piękno, Kraków 2002, ss. 276 
(Danuta Kreft)