PERSPEC✝IVA IX 2010 nr 1 (16)

PERSPEC✝IVA IX 2010 nr 1 (16)

Wprowadzenie Redaktora

      Papież Benedykt XVI w Orędziu na XXV Światowy Dzień Młodzieży (22.02.2010) napisał: „Bóg daje nam przykazania, bo chce nas wychować do prawdziwej wolności, bo chce razem z nami budować królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju. Słuchanie ich i stosowanie w życiu nie oznacza alienacji, ale znalezienie drogi prawdziwej wolności i miłości, ponieważ przykazania nie ograniczają szczęścia, ale pokazują, jak je znaleźć”. Można powiedzieć, że celem teologii nie jest nic innego, jak tylko wzywanie, aby powyższe słowa rzeczywiście znalazły podatny grunt w sercach i umysłach nie tylko młodych, ale wszystkich ludzi. 
    Podpowiedź papieska skierowana jest również do humanistów, zwłaszcza nauczycieli i wychowawców, a więc tych osób, dla których domena dydaktycznopedagogiczna stała się życiowym powołaniem. A czyż współcześni filozofowie w wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI nie mogą znaleźć inspiracji dla swoich systematycznie analizowanych kwestii ducha i ciała, świata i twórczości, doczesności oraz oglądającej się w ludzkim sumieniu wieczności? 
    Obecny, 16 tom czasopisma Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne PERSPECTIVA ukazuje się w czasie już zakończonego w Kościele powszechnym Roku Kapłańskiego, w Polsce aktualizowanego programu duszpasterskiego, którego myślą przewodnią są znamienne słowa: Bądźmy świadkami Miłości, a w Diecezji Legnickiej w czasie trwającego I Synodu, posiłkującego się hasłem: Przypatrzmy się powołaniu naszemu.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 29 czerwca 2010 roku, w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła – głównych Patronów Diecezji Legnickiej.

Artykuły

Ks. Ireneusz Celary 
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Ks. Bogusław Drożdż 
PRAWDA WARUNKIEM WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

Ks. Jacek Kiciński CMF 
ASCETYCZNY WYMIAR DUCHOWOŚCI KAPŁAŃSKIEJ

Paweł Kobes 
ROLA RODZINY W PROCESIE RESOCJALIZACJI NIELETNICH W KONTEKŚCIE OBECNEGO STANU PRAWNEGO I PRZYGOTOWYWANYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH

Ks. Jarosław Kowalczyk 
GŁÓWNE IDEE I MYŚLI ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ CATECHESI TRADENDAE W 30-LECIE JEJ OGŁOSZENIA

Dorota Kuczwał 
INTERNET W DUSZPASTERSTWIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Mieczysław Kuriański 
FELIKS KONECZNY (1862-1949) O STOSUNKU RELIGII DO CYWILIZACJI

Małgorzata Laskowska 
TROSKA O UNIWERSYTET W ARTYKUŁACH KS. STEFANA WYSZYŃSKIEGO Z LAT 1924-1946

Michał Lukoszek OSPPE 
JEDEN KOŚCIÓŁ JAKO „COMMUNIO” W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Ks. Eugeniusz Mitek 
WEWNĘTRZNA FORMACJA MINISTRANTÓW USŁUGUJĄCYCH PRZY OŁTARZU W PARAFII

Ks. Piotr Mrzygłód 
CZŁOWIEK JAKO OSOBA NA TLE EGZYSTENCJALISTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI MIKOŁAJA BIERDIAJEWA

Anna Murawska USJK 
TEOLOGICZNA INTERPRETACJA ŚMIERCI W UJĘCIU KS. WACŁAWA HRYNIEWICZA

Lilla Barbara Paszkiewicz 
PRUSKI I KOMUNISTYCZNY „KULTURKAMPF”

Ks. Zbigniew Radziwołek 
ŚWIADKOWIE OTWARTEGO GROBU CHRYSTUSA – PIOTR I UMIŁOWANY UCZEŃ (J 20, 3-8)

Ks. Krzysztof Wiśniewski 
CREAZIONE APERTA – LA DOTTRINA DI JÜRGEN MOLTMANN

Ks. Stanisław Zaremba 
PREDESTYNACJA WEDŁUG ŚW. ANZELMA

Ks. Andrzej Ziombra 
PRZYCZYNEK DO ODKRYCIA ŹRÓDEŁ ZNUŻENIA CYWILIZACYJNEGO

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
ZNACZENIE PEREGRYNACJI KOPII OBRAZU MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DZIEJACH SPOŁECZEŃSTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ŚWIETLE „KRONIKI PARAFIALNEJ” Z CHOJNOWA

Franciszek Kwaśniak 
STARANIA POLSKIEGO DUCHOWIEŃSTWA O POPRAWĘ ŻYCIA DUCHOWEGO POLAKÓW W BOŚNI W LATACH 1910-1920 (Część II)


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

RED. BP MAREK MENDYK
Bog jest miłością
(Ks. Jarosław Kowalczyk) 

MARIAN SENTEK
Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena ordynariusza Diecezji Münster w latach od 1933 do 1946
(Mieczysław Kuriański)

RED. KS. J. M. LIPNIAK
Ekoteologia w Kościołach chrześcijańskich
(Ks. Krzysztof Z. Wiśniewski)

KS. MARIUSZ ROSIK
Ewangelia Łukasza a świat grecko-helleński. Perspektywa literacka i ideologiczna
(Piotr Sutowicz)

MANFRED SPATA
Johannes von Nepomuk. Der böhmische Heilige als Patron des Schiffer-Vereins Beuel (Heimat- und Geschichtsverein Beuel am Rhein, Kleine Schriften)
(Ks. Tadeusz Fitych)

Kościół, Żydzi, Polska.
Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają Grzegorz Górny i Rafał Tichy
(Ks. Krzysztof Z. Wiśniewski)

BP IGNACY DEC
Siejba słowa
T. XIII: Głosić Ewangelię nadziei
Cz. I: Homilie z pierwszej połowy roku 2005
T. XIV: Głosić Ewangelię nadziei
Cz. II: Homilie i rozważania z drugiej połowy roku 2005
(Ks. Bogusław Drożdż)

Sprawozdanie z sesji naukowej (28.01.2010)
Hasło: „Śladami świętej Hildegardy z Bingen”
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Legnicy
(Marta Bożych)

Sprawozdanie z sesji naukowej (28.04.2010)
Hasło: „Egzorcyzmy w uświęcającej posłudze Kościoła”
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Legnicy
(Marta Bożych)