PERSPEC✝IVA V 2006 nr 2 (09)

PERSPEC✝IVA V 2006 nr 2 (09)

Wprowadzenie Redaktora

„Podczas gdy przed Oświeceniem istniało coś w rodzaju osmozy między Kościołem i państwem, między wiarą i kulturą, moralnością i prawem, to począwszy od XVIII wieku ta relacja została znacząco zmodyfikowana. W wyniku przejścia od społeczeństwa sakralnego do społeczeństwa pluralistycznego lub – jak nastąpiło to w niektórych przypadkach – do społeczeństwa świeckiego zmieniły się wzorce myślenia i działania, a przez to tak zwane działania i oceny. Takie przejście oddziałuje bezpośrednio na oceny moralne, chociaż ten wpływ w żaden sposób nie usprawiedliwia relatywistycznej idei zasad moralnych lub samej natury moralności” (5.1.c). Te słowa pochodzące z Dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej 2000 zatytułowanego: Pamięć i pojednanie: Kościół i winy przeszłości – dobrze korespondują z tym, czego doświadczyło polskie społeczeństwo zwłaszcza w okresie PRL-u. Miniony rok 2006 swoją bliską przeszłością przypomniał nadto 40. rocznicę Millenium Chrztu Polski. Jakie byłyby dzieje naszej Ojczyzny, gdyby chrześcijaństwo nie zagościło w sercach Piastów, zapoczątkowując tym samym owocną współpracę między Państwem a Kościołem? 
Osmoza między Państwem a Kościołem została „znacząco zmodyfikowana” w okresie PRL-u. Dlatego uwzględniając potrzebę historycznych dociekań tamtych wydarzeń w niniejszym numerze naszego czasopisma zainaugurowaliśmy nowy dział o tytule: „Teksty źródłowe”. Mamy nadzieję, że dokumenty tam prezentowane spotkają się z zainteresowaniem Czytelników.
Publikowane studia zawierają zbiór artykułów oraz recenzji. Ich tematyka jest różna. Łączy je jednak teologiczne przesłanie, że dochodzenie do prawdy, jak i sama prawda, która zawierza się Bożej miłości doznaje szczególnego blasku. Taka prawda rzeczywiście wychowuje, ponieważ kryje ona w sobie oczyszczającą pamięć oraz nadzieją, która wprowadza w przestrzeń niekończącej się szczęśliwości.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 1 stycznia 2007 roku,

w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

Artykuły

Ks. Witold Baczyński 
Dialogiczny wymiar samotności w filozofii dramatu

Ks. Bogusław Drożdż 
Przymioty ludzkiej godności 

Kazimiera Jaworska 
Sprawa odmowy wydania paszportu dla arcybiskupa Bolesława Kominka w 1963 r.

Marta Kokoszko 
Obrzędowość świecka w powojennej szkole w latach 1945 – 1989 

Piotr Liszka CMF 
Adopcjanizm hiszpański VIII i IX w. jako kontynuacja adopcjanizmu występującego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

Lilla Barbara Paszkiewicz 
W 40. rocznicę obchodów millenium chrztu Polski 

Andrzej Potocki OP 
Parafia – podmiotem i miejsce katechezy 

Edmund Robek SAC 
Caritas – funkcja zbawcza kościoła 

Jarosław Sempryk 
Podmiotowość i partnerstwo w wychowaniu 

Anna Sutowicz 
Fundacja klasztoru klarysek wrocławskich na tle fundacji innych placówek żeńskiego zakonu franciszkańskiego na ziemiach polskich

Hubert Unverricht
Vier neue requiem – vertonungen von Cajetan Vogel 

ks. Stanisław Zaręba 
Teologiczne i filozoficzne znaczenie nazwy Perseverantia w trakcie De dono Perseverantia św. Augustyna 


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień –

bp Ignacy Dec – Akademicka posługa myślenia, Wrocław 2006, ss. 654 
(Ks. Witold Baczyński) 

„Ethos” – Muzyka – piekno, dobro, świętość. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL (Lublin) i Fundacji Jana Pawła II (Rzym) (19:2006 nr 73 -74), Lublin 2006, ss. 412 
(Aleksandra Adamska-Osada) 

Red. ks. Ryszard Kamiński, ks. Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski OFMConv – Leksykon teologii pastoralnej, Oxford 2003, ss. 147
(Ks. Bogusław Wolański)

Marek Lasota – Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006 
(Lilla Barbara Paszkiewicz) 

Kard. Józef Ratzinger – Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele, Kielce 2006, ss. 102 
(Ks. Marek Mendyk)

ks. Grzegorz Wejman – Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945 – 1972 (recenzja wydawnicza) 
(ks. Mieczysław Kogut)

Adam Wiśniewski SDB – Salezjanie w Środzie Śląskiej w latach 1950-1993, Wrocław 2006 ss.299
(ks. Mieczysław Kogut)

Z. Żurawski – Jan Amos Komeński (1592-1670) jako nauczyciel i wychowawca młodego pokolenia, Wrocław 2006 ss.219
(ks. Mieczysław Kogut)