PERSPEC✝IVA VII 2008 nr 2 (13)

PERSPEC✝IVA VII 2008 nr 2 (13)

Wprowadzenie Redaktora

   Trwający od 16 października 2007 r. I Synod Diecezji Legnickiej coraz bardziej próbuje wnikać w świadomość wiernych. Będąc szczególnym doświadczeniem Kościoła partykularnego łączy on duchowieństwo z osobami świeckimi poprzez cele i środki religijno-moralne. Krwiobieg „życia” Synodu tworzą trzy wymiary: decyzyjny – skupiony w osobie biskupa diecezjalnego, duchowy – nawołujący i podejmujący dzieło stałej modlitwy chrześcijan w intencjach synodalnych, oraz organizacyjny – czyniący z Synodu sprawnie działającą instytucję kościelną. Tak uchwycony dynamizm Synodu stara się umocnić, a nawet w niektórych sektorach ożywić duszpasterski zapał, który zawsze ze względu na duchowe dobro wiernych winien być dostrzegany, odnawiany i urzeczywistniany we wszystkich uwarunkowaniach, w jakich przychodzi żyć współczesnym chrześcijanom.
    Pomimo tego, że czasopismo Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno- Historyczne niniejszego wydania, nie zawiera artykułów bezpośrednio odwołujących się do Synodu diecezjalnego, to jednak obecny tom wchodzi w tę synodalną atmosferę, którą słusznie „oddychają” wszystkie działania szeroko rozumianego duszpasterstwa aktualizowanego w diecezji legnickiej.
    Problematyka 13. tomu jest zróżnicowana. Jej wielobarwność okazuje się jednak jej atutem, ponieważ zbiera w jednym miejscu wiele interesujących dyskursów opatrzonych merytorycznie bogatymi uwagami. Autorzy poszczególnych artykułów, jak i ich recenzenci reprezentują różne środowiska naukowe uprawianej w Polsce teologii, filozofii i historii.
    Dziękujemy Panu Bogu, że błogosławi tej pracy i Perspectiva nadal ukazuje się drukiem, i może trafiać do rąk Szanownych Czytelników. Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy okazują gesty życzliwego wsparcia temu dziełu.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 8 grudnia 2008 roku,
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Artykuły

Ks. Ignacy Bokwa 
WOLFGANGA WELSCHA KONCEPCJA ROZUMU TRANSWERSALNEGO

Ks. Ireneusz Celary 
KOŚCIÓŁ DOMOWY JAKO WSPÓLNOTA WIERZĄCA I EWANGELIZUJĄCA

Ks. Tomasz Czernik 
THE STATUS OF RELIGION IN THE HUMAN EXPERIENCE

Ks. Bogusław Drożdż 
CNOTA „PARAFIALNOŒŚCI” CZŁONKÓW RADY PARAFIALNEJ

Ks. Tadeusz Fitych 
ROCZNICA 270-LECIA REEREKCJI PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W CZERMNEJ

Ks. Artur Karbowiak 
TEOLOGIA MORALNA W SŁUŻBIE PRYMARNEJ WARTOŚCI CZŁOWIEKA

Ks. Jan Klinkowski 
ZAGINIĘCIE ARKI PRZYMIERZA W ŚWIETLE TEKSTÓW BIBLIJNYCH I TRADYCJI

Ks. Krzysztof Lewandowski 
SPECYFIKA DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ

Aleksandra Mazurek 
WELTFÖDERATION DURCH FRIEDEN – EMERY REVES UND SEINE THEORIE

Ks. Jan Pazgan 
SZTUKA A POLITYKA

Krzysztof Serafin 
FRYDERYK NIETZSCHE – JÓZEF TISCHNER

Ks. Marek Stępień 
BISKUPI DIECEZJI AUGUSTOWSKIEJ CZYLI SEJNEŃSKIEJ (1818-1925) A STOLICA APOSTOLSKA

Ks. Józef Swastek, Ks. Władysław Bochnak 
ŻYCIE, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I NAUKOWA KSIĘDZA STANISŁAWA PIÓRKOWSKIEGO

Wacław W. Szetelnicki 
IKONOGRAFIA LITANII DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA ZAWARTA W PROGRAMIE WITRAŻY Z KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W LEGNICY

Krzysztof Z. Wiœśniewski 
TRÓJCA I STWORZENIE W TEOLOGII JÜRGENA MOLTMANNA

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
SPRZECIW WŁADZ PAŃSTWOWYCH WOBEC PLANOWANEGO PRZEZ BISKUPA BOLESŁAWA KOMINKA POWIERZENIA PARAFII KRZESZÓW ZGROMADZENIU KSIĘŻY SERCANÓW

Franciszek Kwaśniak 
SŁUGA BOŻY KSIĄDZ ANTONI DUJLOVIĆ


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

CHARLES TAYLOR
A Secular Age
(Ks. Tomasz Czernik) 

GUIDO CATTABENI
Dziecko przybyłe z daleka
(Piotr Sutowicz)

Dzieje Kościoła w Polsce
RED. ANDRZEJ WIENCEK
(Ks. Mariusz Rosik)

NICHOLAS WHITE
Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera
(Krzysztof Serafin)

KS. KONRAD GLOMBIK
Jedność dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia małżeństwa w ujęciu Herberta Domsa (1890-1977)
(Ks. Tadeusz Reroń)

JADWIGA STANISZKIS
Ontologia socjalizmu
(Ks. Tadeusz Fitych)

MATEUSZ NIEĆ
Rozważania o pojęciu polityki w kręgu kultury attyckiej. Studium z historii polityki i myśli politycznej
(Krzysztof Serafin)

Teologiczne odczytywanie stworzenia
RED. ANTONI KLUPCZYŃSKI
(Ks. Krzysztof Z. Wiśniewski)

KS. PIOTR NITECKI
Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego
(Piotr Sutowicz)

Wosadnik. Modlitwy a kěrluśe za katólskich Serbow
TOWARZYSTWO ŚW. CYRYLA I METODEGO
(Ks. Mariusz Majewski)

KS. MARIUSZ ROSIK
Sprawozdanie ze zjazdu Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski oraz komentatorów serii: Nowy Komentarz Biblijny