PERSPEC✝IVA VIII 2009 nr 2 (15)

PERSPEC✝IVA VIII 2009 nr 2 (15)

Wprowadzenie Redaktora

    W odpowiedzi Stolicy Apostolskiej na telegram biskupa legnickiego Stefana Cichego informujący o rozpoczęciu I Synodu Diecezji Legnickiej, odnajdujemy słowa: „Synod diecezjalny jest szczególnie ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła lokalnego. Umożliwia bowiem dokonanie oceny prowadzonych w Diecezji dzieł pastoralnych, przeglądu form ewangelizacyjnego oddziaływania oraz ich skuteczności. Służy także wypracowaniu i wdrożeniu nowych metod duszpasterskich, aby jeszcze lepiej odpowiadały one wymogom wciąż zmieniającej się rzeczywistości społecznej i kulturowej oraz duchowym potrzebom wiernych”. 
    Trwający w Diecezji Legnickiej Synod przekroczył już swój półmetek. Wiele problemów duszpasterskich zostało już postawionych i poddanych pogłębionej dyskusji, doprowadzając do trafnych rozstrzygnięć oraz wysoko prawdopodobnych propozycji rozwiązań. 
    To, co dzieje się w Synodzie zawierają zwłaszcza protokoły dokumentujące pracę różnorakich grup synodalnych działających czy to na szczeblu diecezjalnym, czy parafialnym. Przekazują one zarówno poruszaną problematykę duszpastersko-apostolską, jak i duchowo-modlitewną atmosferę, w przestrzeni której sprawy synodalne są rozważane. 
    Obecny, 15 tom Legnickich Studiów Teologiczno – Historycznych PERSPECTIVA, podobnie jak i inne środki komunikacji, nie wyłączając diecezjalnej strony internetowej, w wyjątkowy sposób wprowadza swoją merytoryczną przesłankę do szeroko zakresowej dyskusji podejmowanej na różne tematy wiedzy teologiczno-filozoficznej oraz humanistycznej. Ta naukowa przesłanka, będąc niezbędną dla zachowania całościowego i harmonijnego toku synodalnych konsultacji, sprzyja jednocześnie – co zostało przytoczone wyżej – „wypracowaniu i wdrożeniu nowych metod duszpasterskich”. Dzięki nim można lepiej wsłuchać się w duchowe potrzeby wiernych, gwarantując tym samym religijnomoralną odnowę osób i grup w kontekście coraz sprawniej działających kościelnych struktur organizacyjno-instytucjonalnych.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor

Legnica, dnia 8 grudnia 2009 roku,
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Artykuły

Ks. Jan Babacz 
ŚWIĘTY AMBROŻY WOBEC PROBLEMU NIERÓWNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Ks. Włodzimierz Broński 
KOMUNIKOWANIE SIĘ PREZBITERA Z WIERNYMI W DUSZPASTERSTWIE PARAFIALNYM

Ks. Bogusław Drożdż 
PATRIOTYZM I POWOŁANIE CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE PRAWA NATURALNEGO

Ks. Grzegorz Jaśkiewicz 
EKLEZJOTWÓRCZA FUNKCJA HOMILII

Ks. Artur Karbowiak 
RUCH PALIATYWNO-HOSPICYJNY ANTIDOTUM NA WSPÓŁCZESNĄ „KULTURĘ JAKOŚCI ŻYCIA”

Ks. Jan Klinkowski 
ZNACZENIE TEOLOGICZNE WYDARZEŃ NA GÓRACH W PRZEKAZIE EWANGELISTÓW

Ks. Marcin Kołodziej 
BIBLIJNE KORZENIE ZGROMADZENIA LITURGICZNEGO

Krzysztof Kunert 
MOŻLIWOŚĆ RECEPCJI JĘZYKA RELIGIJNEGO W KOMUNIKACJI MASOWEJ

Ks. Dariusz Lipiec 
DUSZPASTERSTWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PARAFII

Ks. Jan Ratajczak 
DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ W PEDAGOGICE HUMANISTYCZNEJ. HUMANISTYCZNE FORUM

Krystyna Rogaczewska 
KATOLICKI OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ WOBEC NIEMIEC W LATACH 1945-1949

Andrzej Sobieraj 
MODEL ŚWIATA „JA – CENTRYCZNEGO” JAKO KATEGORIA ANTROPOLOGICZNA

Ks. Marek Stępień 
NOMINACJE NA URZĘDY KOŚCIELNE DOKONYWANE PRZEZ BISKUPÓW W DIECEZJI AUGUSTOWSKIEJ CZYLI SEJNEŃSKIEJ (1818-1925)

Ks. Krzysztof Z. Wiśniewski 
TRINITŔ APERTA – LA DOTTRINA DI JÜRGEN MOLTMANN

Ks. Ryszard Zawadzki 
JEZUS JAKO  go’el  PRZYCZYNEK DO CHRYSTOLOGII NOWEGO TESTAMENTU

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
ORGANIZOWANIE ŻYCIA POLSKIEGO NA TZW. ZIEMIACH ODZYSKANYCH W LATACH 1945-1947 W ŚWIETLE „KRONIKI PARAFIALNEJ” Z CHOJNOWA

Franciszek Kwaśniak 
STARANIA POLSKIEGO DUCHOWIEŃSTWA O POPRAWĘ ŻYCIA DUCHOWEGO POLAKÓW W BOŚNI W LATACH 1895-1909 (Część I)


Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

REINHARD MARX 
Das Kapital
(Ks. Zbigniew Waleszczuk) 

WILHELM VOSSENKUHL
Ecce Homo! Menschenbild – Menschenbilder
(Ks. Zbigniew Waleszczuk)

JÓZEF TISCHNER
Etyka a historia. Wykłady. Dzieła zebrane
(Krzysztof Serafin)

ARNO ANZENBACHER
Wprowadzenie do etyki
(Krystyna Bożena Maître)

WARREN H. CARROLL
Historia chrześcijaństwa. Narodziny chrześcijaństwa
(Ks. Mieczysław Kogut)

HERMANN JOSEPH POTTMEYER
Il ruolo del Papato nel terzo millenio
(o. Michał Lukoszek OSPPE)

ZOFIA. J. ZDYBICKA
Jan Paweł II – filozof i mistyk
(Jerzy Tupikowski CMF)

KS. ROMAN BULIŃSKI
Program pracy duszpasterskiej papieża Grzegorza Wielkiego w świetle ekshortacji pastoralnych zawartych w „XL Homiliarum in Evangelia”
(Ks. Dariusz Lipiec)

KS. MARIUSZ ROSIK, RABIN ICCHAK RAPOPORT
Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego
(Piotr Sutowicz)

SAMUEL P. HUNTINGTON
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego
(Mieczysław Kuriański)

Sprawozdanie z sesji naukowej (11.12.2009)
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II w Legnicy
(Marta Bożych)