PERSPEC✝IVA X 2011 nr 2 (19)

PERSPEC✝IVA X 2011 nr 2 (19)

Wprowadzenie Redaktora

      Papież Benedykt XVI w liście apostolskim Porta fidei ogłosił Rok Wiary, który rozpocznie się 11 października 2012 r., a zakończy 24 listopada 2013 r. W Nocie Kongregacji Nauki Wiary, zawierającej wskazania na ten Rok, czytamy: „Rok Wiary chce przyczynić się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby wszyscy członkowie Kościoła stali się wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w dzisiejszym świecie, potrafiącymi wskazać tak licznym osobom poszukującym «bramę wiary». Ta «brama» otwiera człowiekowi oczy na Jezusa Chrystusa, który jest z nami «przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). On pokazuje nam, że «sztuki życia» uczy się «w mocnych relacjach z Nim». «Swoją miłością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym czasie zwołuje On Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, nakazem, który zawszy jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary”

    Dla niektórych ludzi wiara w Boga i Kościół to anachronizm i ciemnota. Twierdzą, że z natury jest i musi być sprzeczna z nowoczesnością; że odbiera wolność człowiekowi; że jest pierwszą przyczyną konfliktów i wojen; że nie wytrzymuje krytyki ze strony postępowej nauki; że umniejsza człowieka, cedując ludzkie pragnienia na Boga; że nie pozwala żyć dostatnio i szczęśliwie; że odrywa od pracy na rzecz ludzkości i kultywuje marzycielską próżność; że nie rozumie miłości; że promuje obojętność wobec cierpienia i bólu; że w ogóle jest narkotykiem fanatyków, których świat nie może znieść. 
    I cóż na te jałowe zarzuty można odpowiedzieć? Jakiż to porządek świata i życia można budować bez Boga, który przez głos sumienia nie pozwala zła nazywać dobrem; który nawołuje do wyjścia z niewoli zasklepiającego egoizmu jednostkowego i partyjnomafijnego; który uczy odpowiedzialności gwarantującej prawdziwy rozwój osobowy i społeczny; który nadgorliwie szuka najsłabszego, zmarginalizowanego i nienarodzonego; który, będąc samą Miłością, zawiesił na zbawiającym Krzyżu obciążającą człowieka grzeszność.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 8 grudnia 2011 roku, w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Artykuły

Ks. Ignacy Bokwa 
AKTUALNOŚĆ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ JANA PAWŁA II REDEMPTORIS CUSTOS

Ks. Tomasz Czernik 
INDYWIDUALIZM, KOMUNITARYZM I TRZECIA DROGA

Ks. Bogusław Drożdż 
O OBSZARACH AKTUALIZOWANIA SIĘ POSŁUGI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA FELIETON PASTORALNY

Ks. Tadeusz Fitych 
MARYJNY CHARAKTER KAPŁAŃSTWA BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA GERHARDA HIRSCHFELDERA (*17.02.1907 KŁODZKO +1.08.1942 KL DACHAU)

Ks. Arkadiusz Jasiewicz 
SERCE JAKO CENTRUM DUCHOWE CZŁOWIEKA W DRABINIE DO NIEBA ŚW. JANA KLIMAKA

Ks. Piotr Kot 
ESSERE COME GESŮ IL SIGNIFICATO DELLA MISSIONE PROGRAMMATICA DEI DODICI NEL VANGELO SECONDO MARCO (MC 6,7-13)

Mieczysław Kuriański 
FELIKSA KONECZNEGO (1862-1949) CHARAKTERYSTYKA SIEDMIU CYWILIZACJI.
CZĘŚĆ II: CYWILIZACJE ŚREDNIOWIECZNE

Krystyna Lewandowska 
UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE WYBRANE SYLWETKI UCZONYCH POLSKICH

Piotr Liszka CMF 
DUCH ŚWIĘTY TWÓRCĄ KOŚCIOŁA UJĘCIE PERSONALISTYCZNE INTEGRALNE

Ks. Mariusz Majewski 
„DOŚWIADCZENIE RZYMU” W ŻYCIU I DZIEŁACH ABPA JÓZEFA BILCZEWSKIEGO*

Ks. Mieczysław Mikołajczak 
SINCE „THE DAYS OF THE TEMPLE” TILL „THE DAYS OF THE PASSION” (MK 14,48-49)

Ks. Janusz Misiewicz 
FUNDAMENTALISTYCZNA HERMENEUTYKA BIBLII NA TLE INNYCH FUNDAMENTALIZMÓW RELIGIJNYCH

Ks. Józef Stala 
TROSKA O BYĆ NAUCZYCIELA RELIGII I KATECHETY W KIERUNKU FORMACJI DUCHOWEJ

Piotr Stefaniak 
KLASZTOR MAGDALENEK LUBAŃSKICH W OKRESIE SASKIM

Ks. Marek Stępień 
PRZEPISY I REGULAMIN ALUMNÓW PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO W RZYMIE Z PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Wacław W. Szetelnicki 
MOTYW MULIER AMICTA SOLE (AP 12,1) INSPIRACJE ŒŚREDNIOWIECZNEJ TWÓRCZOŚŒCI KRAKOWSKICH KANONIKÓW REGULARNYCH. PRZYCZYNEK DO BADAŃ NAD SYMBOLIKĄ I SZTUKĄ ZAKONNĄ

Jerzy Tupikowski CMF 
DEBATA WOKÓŁ ROZUMIENIA BYTU MATEMATYCZNEGO. REFLEKSJE Z PERSPEKTYWY METAFIZYKA

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
WEM DIENEN DIE MEDIEN? VERANTWORTUNG IM INTERNETZEITALTER

Anna Zellma 
ANTROPOLOGICZNY WYMIAR NAUCZANIA RELIGII W UJĘCIU NOWYCH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
KATOLICKI INSTYTUT NAUKOWY WE WROCŁAWIU (1957-1958) GENEZA I DZIAŁALNOŚĆ

Franciszek Kwaśniak 
STARANIA POLSKIEGO DUCHOWIEŃSTWA O POPRAWĘ ŻYCIA DUCHOWEGO POLAKÓW W BOŚNI W LATACH 1930-1946 (Część IV)

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

PHILIP. S. JOHNSTON
Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej
(Marek Janik) 

RED. JÓZEF STALA
Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna
(Ks. Sylwester Jaśkiewicz)

RED. STANISŁAW DZIEKOŃSKI
Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole
(Ks. Józef Stala)

CARLO COLONNA S.J.
L’ultimo giorno della storia. Il ritorno di Cristo e le cose che accadranno
(Ks. Sylwester Jaśkiewicz)

TOMASZ JELONEK
Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym
(Ks. Józef Stala)

FRANCISZEK KUSIAK
Matka Boska Anielska i św. Franciszek Seraficki w złotym okresie obrazka religijnego (1846-1946)
(Anna Sutowicz)

MICHAŁ HELLER
Podglądanie Wszechświata
(Andrzej Sobieraj)

KS. PIOTR KOT, JACEK I MAGDA SMOLEŃ
Współpracownicy Stwórcy. Spotkania z rodzicami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
(Ks. Bogusław Wolański)

Sprawozdanie z Poznańskiego Forum Duszpasterskiego „Kościół naszym domem”
(Ks. Bogusław Wolański)

Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce”
(Ks. Bogdan Giemza SDS)

Sprawozdanie z Pierwszego Kongresu Biblijnego „Biblia kodem kulturowym Europy”
(Ks. Sławomir Stasiak)