PERSPEC✝IVA XII 2013 nr 1 (22)

PERSPEC✝IVA XII 2013 nr 1 (22)

Wprowadzenie Redaktora

   W czerwcu br. ukazała się pierwsza encyklika papieża Franciszka Lumen fidei. W jej wprowadzeniu Ojciec Święty napisał: „Te refleksje na temat wiary – zgodne z tym, co Magisterium Kościoła powiedziało o tej cnocie teologalnej – pragnę dołączyć do tego, co Benedykt XVI napisał w encyklikach o miłości i nadziei. Prawie skończył on pracę nad pierwszym szkicem encykliki o wierze. Jestem mu głęboko wdzięczny i w duchu Chrystusowego braterstwa przejmuję jego cenne dzieło, dodając do tekstu kilka własnych przemyśleń. Następca Piotra, wczoraj, dziś i jutro, jest bowiem zawsze wezwany do utwierdzania braci w tym niezmierzonym skarbie, jakim jest wiara, którą Bóg daje jako światło na drodze każdego człowieka” (7). 
    Trwając w Roku Wiary, wczytujemy się w słowa Piotra naszych czasów. Poprzez nie bardziej rozpoznajemy osobistą kondycję przeżywanej wiary. One również pozwalają wnikliwiej dostrzec to wszystko, co do niej wprost lub nie wprost się odnosi. Chodzi zatem o szeroko rozumianą kulturę, a więc wyraz ludzkiej obecności, doświadczenia smutku i radości, cierpienia i śmierci oraz pracy i modlitwy. Wiara rzeczywiście jest światłem, które oświeca wszystkie zakamarki osobistego i społecznego życia człowieka. Wchodzi w jego egzystencję i w jakimś sensie utwierdza jego esencjalny wymiar. Wiara jest obecna również w pracy naukowej. To ona uświadamia cel, który rozum tęsknie odczytuje jako prawdę. Kolejny numer Legnickich Studiów Teologiczno-Historycznych PERSPECTIVA jest owocem naukowej pracy autorów; jest również świadectwem owej wiary, bowiem „pachnie” zaszczepionym przez Boga finałem; jest także nową ewangelizacją, ponieważ przez refleksję intelektualną uświadamia konieczność oczyszczenia.

Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2013 roku, w uroczystość Świętych Apostołów
Piotra i Pawła – głównych patronów diecezji legnickiej.

Artykuły

Tomasz Czerwiński 
PLAGIAT NAUKOWY W PERSPEKTYWIE AKADEMICKIEJ
Wybrane problemy

Ks. Bogusław Drożdż 
NIEKTÓRE PARADYGMATY EWANGELIZACYJNE
Warsztat pastoralno-metodologiczny

Ks. Tadeusz Fitych 
WYSOKA MIARA ŻYCIA – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI CHARYZMATYCZNEGO DUSZPASTERZA ZIEMI KŁODZKIEJ

Krystyna Jaskulska-Tomala 
DZIEŁO SZTUKI W UJĘCIU OJCA PAWŁA FLORENSKIEGO I ROMANA INGARDENA

Ks. Robert Kantor 
BISKUP JAKO INSPIRATOR I KOORDYNATOR POCZYNAŃ DUSZPASTERSKICH W DIECEZJI
Wybrane wskazania pastoralne biskupa tarnowskiego w latach 1998-2011

Mieczysław Kuriański 
ZINDEL W LATACH 1900-1946
Żywa historia wsi zachowana w pamięci i na obrazach jej przedwojennych mieszkańców z odniesieniami do teraźniejszości (Część I)

Tomasz Jacek Lis 
BOSANSKI PRIJATEL IVANA FRANJO JUKICIA

Ks. Grzegorz Pyźlak 
RODZINA DYSFUNKCYJNA I FORMY JEJ POMOCY

Marek Rabski 
KAMIENIE WĘGIELNE POŚWIĘCONE PRZEZ JANA PAWŁA II OBIEKTEM ZAINTERESOWAŃ TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH DOLNY ŚLĄSK

Ks. Leszek Rojowski 
SOBÓR WATYKAŃSKI II A PARAFIALNE RADY DUSZPASTERSKIE

Rafał Szopa 
CZY ISTNIEJE ATEIZM FILOZOFICZNY?

Ks. Zbigniew Waleszczuk 
DIE ÖKOLOGIE DER PERSON ALS ZEICHEN DER ZEIT

Jolanta Wiśniewska 
KOMPLEMENTARNOŚĆ LOGOTERAPEUTYCZNEGO MODELU WYCHOWANIA VIKTORA EMILA FRANKLA WE WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGICE

Ks. Adam Wiśniewski SDB 
ŻYCIE RELIGIJNE WIERNYCH PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W GIEBUŁTOWIE

Zatwardnicki Sławomir 
HISTORIA I ZNACZENIE RYTU DOLEWANIA WODY DO KIELICHA Z WINEM

Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska 
PROJEKT PODZIAŁU POLSKIEJ ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ NA ZIEMIACH ZACHODNICH I PÓŁNOCNYCH (3 grudnia 1970 roku)

Recenzje i omówienia

– Całość recenzji i omówień – 

Ks. Andrzej Hanich
Ksiądz Bolesław Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego Śląska Opolskiego (1945-1951) [T. 2]
(Kazimiera Jaworska)

Anna Kuśmirek
Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej
(Ks. Sławomir Stasiak)

Claudia Mariéle Wulf
Was ist gut? Eidetische Phänomenologie als Impuls zur moraltheologischen Erkenntnistheorie
(Ks. Jerzy Machnacz)

Dariusz Iwański
Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen)
(Ks. Mariusz Rosik)

Ks. Janusz Lemański
„Niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu” (2 Krl 5,8b). Wprowadzenie do profetyzmu starotestamentalnego T. I: Profetyzm przedklasyczny. Prorocy więksi
(Ks. Mariusz Rosik)

Paul Kengor
Ronald Regan. Duchowa biografia
(Lilla Barbara Paszkiewicz)

Ks. Rajmund Pietkiewicz
W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego”. Recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu
(Ks. Sławomir Stasiak)

Ks. Sławomir Stasiak
Jezus panem szabatu. Studium egzegetyczno-teologiczne Łk 6,1–5
(Ks. Janusz Wilk)

Teologia dal Vaticano II. Analisi storiche e rilievi ermeneutici
(Ks. Sylwester Jaśkiewicz)

Ks. Wojciech Rzemiński
Eucharystia liturgią nieba i ziemi. Jedność celebracji eucharystycznej Kościoła z liturgią niebiańskiego Jeruzalem w ujęciu Cipriano Vagagginiego
(Ks. Sylwester Jaśkiewicz)

I Synod Diecezji Legnickiej (2007–2012). Przypatrzmy się powołaniu naszemu
T. 1: Program odnowy religijno-moralnej, ss. 361
T. 2: Dokumentacja, ss. 375
(Ks. Bogdan Giemza SDS)

Sprawozdanie z międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. „Literatura Janowa (Ewangelia, Listy i Apokalipsa)” w Papieskim Instytucie Biblijnym
(Ks. Piotr Kot)

Sprawozdanie z sesji naukowej „Quo vadis kulturo?”
(Rafał Szopa)


Noty o autorach